Referenser

Kulturhuset Fokus

Rörentreprenad (värme, kyla och bruksvatten) vid kulturhuset Fokus i Karis, Raseborg. Bestående av nybyggnad ca. 2 000 , golvvärme, radiatorer, konvektorer, stamlinjer, bruksvatten, vattenarmaturer, kylmaskin, m.m.

Rörentreprenad (värme, kyla och bruksvatten) vid kulturhuset Fokus i Karis, Raseborg. Bestående av nybyggnad ca. 2 000 , golvvärme, radiatorer, konvektorer, stamlinjer, bruksvatten, vattenarmaturer, kylmaskin, m.m.

Hallbyggnad, Ferlatek Oy

Nybyggnad av två hallbyggnader vid Ferlatek Oy i Raseborg. Innefattande konstruktion av två hallar på totalt 1 700  samt jordvärme, värmepumpar, golvvärme och rörinstallation.

Nybyggnad av två hallbyggnader vid Ferlatek Oy i Raseborg. Innefattande konstruktion av två hallar på totalt 1 700 , samt jordvärme, värmepumpar, golvvärme och rörinstallation.

Kontorsbyggnad, Raseborgs Energi

VVS – entreprenad vid Raseborgs Energi kontorsbyggnad i Ekenäs, Raseborg. Inkluderande ventilation, golvvärme, radiatorer, konvektorer, kyla, kylmaskin, bruksvatten och sanitet.

VVS-entreprenad vid Raseborgs Energi kontorsbyggnad i Ekenäs, Raseborg. Inkluderande ventilation, golvvärme, radiatorer, konvektorer, kyla, kylmaskin, bruksvatten och sanitet.